logo Bornholms Heste- & Kreaturforsikring GS

Historik

Med en historie, der spænder over mere end 150 år, har vores selskab dybe rødder i Bornholms landbrugssamfund.

I 1870 blev selskabet stiftet under navnet “Østerlarsker Sogns Kreaturforsikringsselskab”, og i 1878 antog det navnet “Bornholms Kreaturforsikringsselskab”. Siden da har vi kontinuerligt tilpasset os ændringer i landbrugspraksis og forsikringsbehov.

Gennem årene har vi oplevet både udfordringer og fremskridt. Fra oprettelsen af klasseinddelinger for forskellige dyrearter i 1900’erne til indførelsen af chipsmærkning af heste i 2003 har vi altid stræbt efter at være på forkant med udviklingen.

Vores formænd gennem tiderne har spillet en afgørende rolle i vores selskabs historie, og deres engagement og lederskab har været afgørende for vores fortsatte succes.

Fra den gamle protokol

1870bliver selskabet stiftet under navnet ”Østerlarsker Sogns Kreaturforsikringsselskab”.
1878antager selskabet navnet ”Bornholms Kreaturforsikringsselskab”.
1887oprettes protokollen, der er en beholdning på kr. 5.223,82 – medlemstallet er 1255 og forsikringssummen udgør kr. 818.493,00.
1887udbetales erstatning for en hest kr. 160,00 til trods for hesten angiveligt er ældre end angivet.
1889årsbidraget udgør: Kr. 0,70 pr. portion.
1900heste forsikres i en klasse for sig (A), hornkvæg o.a. (B).
1900”Da Hr. Proprietær Rømer, Blykobbegaard skulle have en Hoppe til Landmandsforsamlingen i Odense, var der inkommet andrangende fra ham om af Forsikringen kunde gjælde både på Sø og på Land. Bestyrelsen kunne ikke bevilge Andragendet”.
1903oprettelse af klasse (C) svin, får og geder vedtages.
1907brænder selskabets formue hos formand/kasserer, og der kræves pant i forsikringssummen for genopbygning og 2. prioritet for resten i ejendommen. Regnskabet kan dog udarbejdes på grundlag af synsmændenes årlige indberetning.
1908regnskab skal udarbejdes, så det kan kontrolleres klassevis.
1927opdeles klasse A i to dele (I) brugsdyr og (II) avlsdyr.
1939indmeldes Rutsker Hesteforsikring.
1943besluttes at mærke 3-4 og 5 års heste, årstal tatoveres i underkæben. Det tager dog flere år at få dette indført i praksis. Dette skal foretages af en dyrlæge.
1948aftales, at hestemærkning i stedet vil ske med en tang på undersiden af tungen. Forsikringen betaler prisen kr. 6,00 pr. hest.
1958på forespørgsel af Bornholms Køre- & Rideforening enedes man om at erstatte forsikrede heste, der deltager i foreningens kurser og stævner på samme vis.
1958ophæves reglen om hestemærkning, da det ikke fungerer tilfredsstillende.
1959kræver 72 medlemmer ekstraordinær generalforsamling vedr. genindførelse af hestemærkning.
1960genindføres hestemærkningen – dette fælles for alle 4 bornholms kreaturforsikringsselskaber. Aldersmærkning skal ske for 4-årige heste op til 8 år.
1960omtales første gang ”traverheste”, der er indført til øen. Kan man være tjent med at de ligestilles med arbejdsheste med hensyn til præmie.
1963indlemmes travheste i forsikringen, ny klasse (D) oprettes. Travheste er undtaget aldersmærkning, såfremt der foreligger en anerkendt fødselsattest.
1968besluttes det at få en annonce i den lokale telefonbog.
1970ophører aldersmærkning for heste.
1970oprettes endnu en klasse (E) for fedekvæg.
1971er der mange møder samt forhandlinger angående sammenlægning af de 4 bornholms kreaturforsikringsselskaber, der udarbejdes nye vedtægter m.m. Sammenlægningen bliver dog ikke til noget, da en ud af de 4 ikke ønsker dette. Disser forhandlinger pågår 1970-1972.
1974prøves med postgiro i klasse (D) som et forsøg.
1975udgår 10% reglen ved erstatninger.
1976præciseres at forsikringen dækker ved udstationering af hingste i det øvrige Danmark mod dobbelt præmiebetaling i klasse (A).
1976er året, hvor der indføres girokort i alle klasser.
1978Selskabets 100 års jubilæum markeres, en artikel i avisen, samt et møde med spisning.
1981bortfalder den dobbelte hingstepræmie.
1982indtræder to af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, formand Johnny Jensen og Jens-Ole Riis i bestyrelsen.
1983foreslår forsikringsrådet sammenlægning af de bornholmske kreaturforsikringsselskaber, der er et enkelt møde, men man er tilbageholdende grundet det store arbejde ca. 12 år tidligere og det bliver heller ikke til noget denne gang.
1984udmelder selskabet sig af forsikringstilsynet (iflg. Reglerne).
1984der kommer nye regler for nytårssyn.
1989Den tidligere forhandlingsprotokol, der er påbegyndt den 28. December 1887, slutter med året 1989, er afleveret i lokalhistorisk arkiv på Bornholms Centralbibliotek i Rønne.

Fra den nye protokol

1992Klasse A & D deles i hhv. livs- og brugsforsikring, og selskabet ændrer navn til ”Bornholms Heste- & Kreaturforsikring.
1993får kassereren EDB-anlæg.
1996indtræder nuværende bestyrelsesmedlem Jørgen Ulrik Hansen i bestyrelsen.
1997indføres sygeforsikring. Det bliver ingen succes.
1998indgåes et samarbejde med Storstrøms Hesteforsikring, hvor vi forsikrede heste under kr. 30.000 på Bornholm, og de forsikrede dem over kr. 30.000.
2000købes 2 anparter i det nye slagteri i Aakirkeby.
2002indtræder nuværende bestyrelsesmedlem Vikki Blohm i bestyrelsen.
2003chipsmærkning af heste indføres.
2005indtræder nuværende bestyrelsesmedlem Søren Koch i bestyrelsen.
2007bliver der indgivet 2 erstatningssager til Forsikrings Ankenævnet. Vi får medhold i den ene sag, og må indgå forlig i den anden med 50/50.
2008indtræder nuværende bestyrelsesmedlem Torben Dahl Pedersen i bestyrelsen.
2009indtræder nuværende kasserer Karen-Lisbeth Hansen i bestyrelsen.
2010indtræder nuværende bestyrelsesmedlem Holger Kofod i bestyrelsen.
2011bliver vore vedtægter lagt ind på EDB.
2013gøres opkrævningen elektronisk.
2015opsættes reklameskilte i de bornholmske ridehaller.

Formænd gennem tiderne

1887-1896J.O. Markus Dam, Vasagård, Aakirkeby
1896-1907L. Knudsen, Skinderbygård, Klemensker
1907-1926Hans Pedersen, Stålegård, Nyker
1926-1941Poul Olsen, Hans Rømersvej, Aakirkeby
1941-1949L. Kure, Ll. Myregård, Knudsker
1949-1959Markus Landschoff, Kjøllergård
1959-1966Frode Klausen Westh, Hakkeledgård
1966-1976Villy Bech, Pilegård, Nyker
1976-1993Jens Olaf Maegaard, Strandbygård
1993-1996Chr. Bech, Lyngholt, Klemensker
1996-Johnny Jensen, Vestermarie

Kontakt os for at høre om mulighederne

Vi ønsker også DIG velkommen som forsikringstager.