logo Bornholms Heste- & Kreaturforsikring GS

Tariffer

Med rødder tilbage til 1870’erne har vores selskab dedikeret sig til at beskytte og støtte lokalsamfundets dyrehold gennem årtier med ændringer og tilpasninger til moderne tiders behov.

På denne side finder du detaljerede oplysninger om vores forsikringsklasser og præmier, der dækker alt fra heste og ponyer til kvæg, får og geder.

Vi tilbyder både livsforsikring og brugsforsikring, der giver omfattende dækning og ro i sindet for ejere af landbrugsdyr og kæledyr.

Forsikringsklasser
& underklasser

A

Heste og ponyer

AA

Heste livsforsikring

AB

Heste brugsforsikring

B

Kvæg, får og geder

D

Travheste

DA

Travheste livsforsikring

DB

Travheste brugsforsikring

Klasse AA: Livsforsikring

Jfr. § 9 afsnit 4 og 6

Er et dyr kommet til en sådan legemlig skade eller uhelbredelig sygdom, at det skal aflives, kan vedkommende kredsformand give tilladelse til at aflive det, men har forinden der tages endelig bestemmelse herom, ret til at tilkalde dyrlæge for at få dyret undersøgt og attest udstedt. ”Undtaget for erstatning er aflivning grundet kroniske halthedslidelser, herunder kroniske bevægelsesforstyrrelser og akut opblussen af sådanne, samt aflivning p.g.a karakterfejl og nymfomani.”

Præmie

Heste indtil50.000,-10%
Heste indtil400.000,-8%
Heste indtil30.000,-6%
Heste indtil20.000,-5%
Heste indtil10.000,-4%
Føl indtil25.000,-8%
Ufødt føl indtil10.000,-6%

Heste på 14 år og derover forsikres max. 15.000.
Heste på 16 år og derover forsikres max. 10.000.
20. år sidste forsikringsår.

Klasse AB: Brugsforsikring

Jfr. § 10

”Der ydes dækning som anført under §9, derudover ydes erstatning for hel eller delvis kronisk uanvendelighed i henhold til dyrlægeattest. Såfremt forsikringstageren ønsker at beholde hesten udbetales max. 50% af forsikringssummen. Hesten er herefter udelukket fra al deltagelse i konkurrencemæssigt øjemed. Det påhviler ejeren at drage omsorg herfor.
Genforsikring kan derefter kun ske som livsforsikring til max. nyvurdering.”

Præmie

Heste indtil50.000,-14%
Heste indtil40.000,-12%
Heste indtil30.000,-10%
Heste indtil25.000,-9%
Heste indtil20.000,-8%
Heste indtil15.000,-7%
Heste indtil10.000,-6%

Heste på 14 år og derover forsikres max. 15.000.
Heste på 16 år og derover forsikres max. 10.000.
20. år sidste forsikringsår.

Klasse B: Kvæg, får og geder

Jfr. § 9 afsnit 4 og 6

Præmie

Kvæg indtil10.000,-6%
Kvæg indtil8.000,-5%
Kvæg indtil5.000,-5%
Får og geder indtil6.000,-8%
Får og geder indtil4.000,-4%

Klasse DA: Livsforsikring

Betingelser som for klasse AA

”Der ydes dækning som anført under §9, derudover ydes erstatning for hel eller delvis kronisk uanvendelighed i henhold til dyrlægeattest. Såfremt forsikringstageren ønsker at beholde hesten udbetales max. 50% af forsikringssummen. Hesten er herefter udelukket fra al deltagelse i konkurrencemæssigt øjemed. Det påhviler ejeren at drage omsorg herfor.
Genforsikring kan derefter kun ske som livsforsikring til max. nyvurdering.”

Præmie

Travheste indtil50.000,-10%
Travheste indtil40.000,-8%
Travheste indtil30.000,-6%
Travheste indtil20.000,-5%
Travheste indtil10.000,-4%
Føl indtil25.000,-8%
Ufødt føl indtil10.000,-6%

Heste på 14 år og derover forsikres max. 15.000.
Heste på 16 år og derover forsikres max. 10.000.
20. år sidste forsikringsår.

Klasse DB: Brugsforsikring

Betingelser som for klasse AB

Præmie

Travheste indtil50.000,-15%
Travheste indtil40.000,-13%
Travheste indtil30.000,-11%
Travheste indtil25.000,-10%
Travheste indtil20.000,-9%
Travheste indtil15.000,-8%
Travheste indtil10.000,-7%

IIfølge §6, afsnit 6: ”Væddeløbsheste, der ikke er startberettigede pga. alder, kan ikke brugsforsikres.”
20. år sidste forsikringsår.

Heste på 13 år og derover forsikres max. 20.000.
Heste på 14 år og derover forsikres max. 15.000.
Herefter overgår forsikring til klasse DA.

Forsikringsbetingelser

Ethvert medlem af klasse AA, AB og klasse B er pligtig til at forsikre alle sine heste og kvæg, der er over 1 år gamle med undtagelse af dem, der er syge eller over den fastsatte alder. Ethvert medlem af klasse DA og DB er pligtig til at forsikre alle sine travheste, der er over 1 år.

Præmien skal være indbetalt inden 8 dage efter tegning, for at forsikringen dækker i h.t. § 5 stk. 3 (synspris kr. 100). Heste på 16 år, som ikke før har været forsikret, kan ikke forsikres. Dyrlægeattest kan forlanges ved nytegning. Døde dyr bortskaffes på forsikringstagers regning.

Spørgsmål ang.  Præmiebetaling m.m. bedes rettet til den lokale formand eller kasserer.

Følgende informationer skal opgives ved nytegning: Reg.nr., race, navn, alder, køn samt evt. opstaldingssted.

Forsikringstager skal oplyse navn, adresse, telefonnummer samt e-mail adresse.

Kontakt os for at høre om mulighederne

Vi ønsker også DIG velkommen som forsikringstager.